Trưởng Phòng Nhân SựMô tả công việc 


- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.


- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.


- Lập ngân sách nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.


- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.


-Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.


- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.


- Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty; về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.


 -Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.


-Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.


Quyền Lợi


- Lương từ 9.000.000đ- 15.000.000 đ.

- Các chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật.


Địa chỉ làm việc


- Làm việc tại 255 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.


Yêu Cầu:


- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chÍnh, luật trở lên.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm trọng công ty thời trang.

 

Liên hệ


- Gửi CV qua mail nhansu.twentyfive@gmail.com

- SĐT: 0243.266.8878

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/05/2018


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

http://www.sungroup-villageshalong.vn